+420 482 723 177, +420 602 946 667 info@vakosim.com

PARTNEŘI

FASTRA, s.r.o.

Společnost se zabývá tvorbou kompletních řešení spojených s problematikou technologií, které se používají při práci na produktovodech pod tlakem média v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zabýváme se také vývojem a výrobou speciálních zařízení, která umožňují provádět balonování, navrtávání, řezání a další podobné úkony na produktovodech, aniž by docházelo k úniku média.